FarCar

Stručný průvodce dopravními situacemi

Level 1 - Křižovatka silnic nerozlišených dopravními značkami. Uplatnění pravidla o přednosti vozidel přijíždějících zprava. Řidič vozidla z výhledu dává přednost v jízdě červenému vozidlu. Červené dává přednost vozidlu bílému.
Řešení: První projede bíle, druhé projede červené a třetí projede vozidlo modré.

Level 2 - Řešení: První projede modré vozidlo, druhé odbočí bílé protijedoucí vozidlo, třetí projedou současně červené s černým - obě odbočují vlevo a vyhýbají se vlevo.

Level 3 - Křižovatka silnic nerozlišených dopravními značkami. Uplatnění pravidel o přednosti vozidel přijíždějících zprava a o povinnosti dát přednost protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: Bílé vozidlo vjede do křižovatky a zastaví - dává přednost protijedoucímu vozidlu, druhé vjíždí do křižovatky a odbočí červené vozidlo, třetí vjede do křižovatky a projede modré vozidlo a poslední opouští křižovatku bílé vozidlo odbočením vlevo.

Level 4 - Křižovatka silnic nerozlišených dopravními značkami. Uplatnění pravidel o přednosti vozidel přijíždějících zprava a o povinnosti dát přednost protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: Modré vozidlo vjede do křižovatky a zastaví - dává přednost protijedoucímu červenému vozidlu, druhé vjíždí do křižovatky a odbočí vlevo bílé vozidlo, třetí vjede do křižovatky a projede červené vozidlo a poslední opouští křižovatku modré vozidlo.

Level 5 - Křižovatka silnic nerozlišených dopravními značkami. Uplatnění pravidla o přednosti vozidel přijíždějících zprava.
Řešení: První projede křižovatkou červené vozidlo. Druhé pak opustí křižovatku modré vozidlo.

Level 6 - Křižovatka silnic nerozlišených dopravními značkami. Uplatnění pravidla o přednosti vozidel přijíždějících zprava.
Řešení: První projede křižovatkou červené vozidlo. Druhé pak opustí křižovatku modré vozidlo a třetí projede bílé vozidlo.

Level 7 - Křižovatka silnic nerozlišených dopravními značkami. Uplatnění pravidla o přednosti vozidel přijíždějících zprava.
Řešení: První projede modré vozidlo, druhé projede bílé vozidlo a třetí projede vozidlo červené.

Level 8 - Křižovatka silnic nerozlišených dopravními značkami. Uplatnění pravidla o přednosti vozidel přijíždějících zprava a o povinnosti dát přednost protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: Bílé vozidlo vjede do křižovatky a zastaví - dává přednost červenému, druhé vjíždí do křižovatky modré vozidlo a odbočí vlevo, třetí vjede do křižovatky a projede červené vozidlo a poslední opustí křižovatku bílé vozidlo.

Level 9 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: První projíždí červené vozidlo, druhé projíždí modré vozidlo a třetí projíždí tramvaj odbočující vlevo.

Level 10 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: První projíždí modré vozidlo, druhá projíždí tramvaj, třetí projíždí červené vozidlo a čtvrté černé vozidlo odbočující vlevo.

Level 11 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: První projíždí červené vozidlo, druhý odbočí vlevo bílý automobil a současně odbočí vpravo s modrým vozidlem.

Level 12 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: První projíždí červené vozidlo, druhé projíždí modré vozidlo a třetí projíždí tramvaj odbočující vlevo.

Level 13 - Provoz na křižovatce řízen světelnými signály. Uplatňujeme přednost vozidel jedoucích ve volném směru (na zelenou) a povinnost dát přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo.
Řešení: První projede modré vozidlo, druhé odbočí vlevo bílé protijedoucí vozidlo.

Level 14 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: První projede modré vozidlo, druhá projíždí tramvaj. Třetí projíždí červené vozidlo a čtvrté černé vozidlo odbočující vlevo.

Level 15 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: První projede tramvaj současně s černým vozidlem, druhé projede červené vozidlo a třetí projede modré vozidlo odbočením vlevo.

Level 16 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím při odbočování vlevo.
Řešení: První projíždí červené vozidlo, druhé odbočí vlevo bílé vozidlo a poslední projede modré vozidlo.

Level 17 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici a pravidlo o přednosti vozidel přijíždějících zprava.
Řešení: První odbočí vlevo bílé vozidlo mající přednost před červeným vozidlem, které přijíždí rovněž po hlavní silnici - dává však přednost vozidlu zprava (bílému), druhé projede červené vozidlo současně s modrým vozidlem.

Level 18 - Provoz na křižovatce řízen světelnými signály. Uplatňujeme přednost vozidel jedoucích ve volném směru (na zelenou) a povinnost dát přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo.
Řešení: První projede červené protijedoucí vozidlo. Druhé odbočí modré vozidlo vlevo.

Level 19 - Křižovatku tvoří hlavní a vedlejší silnice. Uplatníme přednost vozidel přijíždějících po hlavní silnici.
Řešení: První projede tramvaj současně s černým vozidlem, druhé projede modré vozidlo, třetí projede červené vozidlo odbočující vlevo.

Level 20 - Řešení: První projede červené vozidlo po hlavní silnici přímo, druhé projíždí černé vozidlo odbočující vlevo, třetí projede červené vozidlo současně s modrým - oba odbočují vlevo a vyhýbají se (míjí se) vlevo.

zpět na FarCar